Saturday, July 6, 2013

How to delete old message on facebook ?

ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ခါတစ္ေလ မိမိအေကာင့္ကို အထူးသျဖင့္ က်ဳက်ဳစိန္ေတြအတြက္ေပ့ါ..
မိမိအေကာင့္ရဲ႕ Password ကိုခ်စ္သူနဲ႕မွ်ေ၀သံုးစြဲပီး။ တစ္ျခားေရွာ္တီေလးေတြနဲ႕က်ဴတဲ့
ကိုကိုတို႕အတြက္သီးသန္႕ျဖစ္ပါတယ္။လြတ္လြတ္လပ္လပ္က်ဴပီး က်ဴထားသမွ် Message
ေတြကိုလည္း ျပန္ဖ်က္ထားပီး မူရင္းခ်စ္သူမသိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလည္းဆိုတာ
ကိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ဆင့္ပံုေတြနဲ႕ေအာက္မွာေလ့လာပါ…

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁)
အရင္ဆံုးသင့္ Facebook Account ကို ၀င္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂)
ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ သင့္အေကာင့္တြင္းမွ Message ဆိုတဲ့ေနရာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ


လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃)
ထို႕ေနာက္မိမိဖ်က္ခ်င္တဲ့ Message ရွိတဲ့သူဆီကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၄)
ထိုအခါ ေအာက္ပါပံုအတုိင္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၅)
ဒီေနာက္မွာေတာ့ မွ်ားျပထားေသာ Actions ဆိုတဲ့ေနရာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၆)
ထိုထဲမွာမွ Delete Messages ကိုႏွိပ္လိုက္လွ်င္ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း


မိမိဖ်က္ခ်င္တဲ့ Message ေတြကို Check Box ေလးႏွိပ္ပီး Delete ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ရံုပါပဲ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ထပ္တိုး)
အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ အကုန္လံုးဖ်က္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့

အထက္ပါပံုအတိုင္း Delete Conversation ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ သင့္အေကာင့္ကိုသင့္ေရွာ္တီေလးေတြကိုေပးသံုးထားေပမယ့္လည္း

သင္တျခားတစ္ေယာက္နဲ႕ က်ဴထားတဲ့ Message ေတြကို ဖ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒီ Post ေလးေရးျဖစ္ဖို႕ ေမးျမန္းလာေသာ ကို Moe Moe Mandalar ကိုအထူးပင္ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္

Friday, July 5, 2013

ဘာ ေဆာ႕ ၀ဲ မွမသုံးဘဲ floder lock ခ်နည္း ေလးေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္

အရင္ ဆုံး notepad ကုိ ဖြင္႕လုိက္ပါေနာ္ ၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္ေပးမဲ႕ comment ေလးကုိ copy လုပ္ေပးၿပီး
notepad မွာ paste လုပ္လုိက္ပါ ၿပီးရင္ save ေပးပါ save name as ဆုိတဲ႕ ေနရာမွာ Lock.bat ဆုိ႕ တဲ႕ နာမည္နဲ႕ save ေပးပါေနာ္
(၁) သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ save ထား တဲ႕ notepad ေလးကုိ desktop ေပၚ တင္လုိက္ပါ
(၂) ခဏက တင္လုိက္တဲ႕ bat file ေလး run လုိက္ပါ
(၃) desktop ေပၚမွာ private ဆုိတဲ႕ floder ေလ ေပၚလာတာ ေတြ႕ရမွာပါ
(၄) private တုိ file ထဲ မွာ ကုိယ္ lock ခ်ထား ခ်င္တဲ႕ data ေတြ ကုိ ထဲ႕လုိက္ပါ
(၅) ေနာက္ တစ္ဆင္႕ အေနနဲ႕ကေတာ႕ example.bat ဆုိ တဲ႕ file ကုိ ထပ္ၿပီး run ေပးပါ
You can set Password as you like. Don’t use my name “ZARNI”  :P :P :P(Y/N) ဆုိတာေပၚလာပါလိမ္႕မယ္ ဗ်ာ လုိခ်င္တဲ႕ password ကုိ စိတ္တုိင္းၾကေပးလုိက္ေပါ႔ေနာ္
ၿပီးရင္ Type your password to unlock folder  ဆုိတာေပၚလာပါလိမ္႕မယ္ Y ကုိ ရုိက္ၿပီး enter ေခါက္လုိက္ပါ
private ဆုိတဲ႕ file ေလး ေၿပာက္သြားတာ ေတြ ရပါလိမ္႕ၿမင္ရပါမယ္
ကုိယ္ ဖြက္ထားတဲ႕ flie ေတြ ၿပန္ေဖာ္ ခ်င္တယ္ဆုိရင္ desktop ေပၚ တင္ထား တဲ႕ Lock.bat ဆုိတဲ႕ bat file ေလးကုိ run လုိက္ပါ
Enter Password to Unlock Folder ဆုိတာ ေပၚလာပါလိမ္႕မည္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ ခဏက ေပးထားတဲ႕ password ကုိ ထဲ႕ ၿပီး enter ၿပန္ေခါက္လုိက္ပါ
private ဆုိတဲ႕ file ေလးေပၚလာပါလိမ္႕မည္ ခင္မ်ား စမ္းၾကည္႕ ခ်င္တယ္ဆုိ ရင္ ေအာက္မွာ copy ကူး သြားနုိင္တယ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo You can set Password as you like. Don’t use my name “ZARNI”  :P :P :P(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Type your password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
==================================
ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္ညီေလး AC Vs DC ရဲ႕ ကေလးကိုျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီဒီယိုက်ဴတိုရီရယ္မွာလည္းအေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။Thursday, July 4, 2013

Memory Stick ထဲမွာ Hidden ျဖစ္ေနတဲ့ ဖုိင္ေတြကို Bat File ေလးေရးပီးေဖာ္ၾကမယ္


ေလးေထာင့္ကြင္းထဲမွ
စာမ်ားအားလံုးကိုေကာ္ပီကူးပီး Notepad ထဲ Paste လုပ္
လိုက္ပါ။ပီးသြားရင္ "unhide.bat" လို႕ Save မွတ္လိုက္ပါ။
Bat ထဲမွာပါေသား Instruction အတိုင္းလုိက္လုပ္ပါ။
၄ငိးကို Run ပီးသြားရင္ Explorer ကိုျပန္ေခၚဖို႕အတြက္
Task Manager ထဲမွ File/ New Tab ထဲတြင္ "explorer"
လို႕ရိုက္ပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ။ဒါဆိုအဆင္ေျပသြားပါလိမ့္
မယ္။
=========================================
[ @ECHO OFF
ECHO In this BAT i'll be help you Unhide datas from your USB Stick
ECHO If you need something help contact me on Facebook (FB.com/CZarni.86)
ECHO Type the drive letter. ONLY the letter something like a [D:].
ECHO ALL FILES ARE GOING TO BE MODIFIED!!!
set /p letter=
ECHO %letter%: selected
taskkill /im explorer.exe /f
ECHO.
ECHO "Modifying files..."
ECHO.

attrib -s -h -a /s /d %letter%:\*.*

ECHO "Process completed."

start explorer %letter%:
taskkill /im cmd.exe /f ]
=====================================
အဆင္သင့္လုပ္ပီးသားဖိုင္ကိုေတာ့  ဒီမွာေဒါင္းမယ္

သင့္ရဲ႕ Blog အတြင္း You Tube မွာ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ဘယ္လို Embed လုပ္မလည္းဆိုတဲ့နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

ဘေလာ့တစ္ခုအတြင္ You tube မွ ဗြီဒီယိုမ်ားကို Embed လုပ္နညး္ျဖစ္ပါတယ္

CLI Mode ကိုအသံုးျပဳပီး Folder ေတြ၊ ဖိုင္ေတြ၊ တစ္ျခားဖုိင္ေတြကို ဘယ္လို Create လုပ္မလည္း ဆိုတာေလးျဖစ္ပါတယ္

ေအာက္ေဖာျပပါဗြီဒီယိုဖိုင္းေလးနဲ႕အေသးစိတ္
ေလ့လာလို႕ရပါတယ္ မရွင္းလင္းတာမ်ားရွိလည္း
အခ်ိန္မေရြး ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္....

Shortcut Virus Remover ေကာင္းေကာင္းေလးပါ


 သင့္Memory Stick Shortcut ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႕ ဗိုင္းရပ္မ်ိဳးမ်ားျမင္ဖူးၾက၊ ႀကံဳဖူးၾကလား
ခင္ဗ်... အဲဒီေကာင္ကိုရွင္းဖို႕အတြက္  ဘာ Anti-virus မွမသံုးပဲ ဒီေကာင္ေလးကိုေဒါင္း
ပီး Run လုိက္ပါ။ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။စိတ္၀င္စားလို႕ေဒါင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့...

ဒီမွာေဒါင္းမယ္

Wednesday, July 3, 2013

Hidden File ေတြကိုေဖာ္ပီး ဘယ္လိုဖ်က္မလည္း...


မိမိ  Stick ထဲမွ Virus မ်ားကိုလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါဗြီဒီယိုထဲကနည္းျဖင့္
အလြယ္တကူရွင္းထုတ္ႏိုင္ပါတယ္..

Tuesday, July 2, 2013

Autorun ဆိုတာဘာလည္း?Autorun ဆိုတာကေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္
Program တစ္ခုကို အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ရန္ ေရးထားေသာ ဖုိင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ
A.exe ဆိုေသာ Program ကို USB သို႕မဟုတ္
CD/DVD တို႕မွ ကြန္ပ်ဴတာသုိ႕ခ်ိတ္ဆက္လိုက္
ေသာအခါ ၄င္း Device မ်ားထဲမွ အသက္၀င္ေစ
ခ်င္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း
‘Open=A.exe” ဆိုပီး ေရးသည့္အတြက္ေၾကာင့္
ကြန္ပ်ဴတာမွ Autorun Services ဖြင့္ထားသည့္
အခါ အလိုအေလွ်ာက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒီ Autorun ဖိုင္ေတြထဲမွာမွ

[autorun]
icon=CZ442.ico
label=z@Rn1
open=A.exe
action=Click ok to run ptach update for windows
shell\open\command=A.exe
[OR]
shell=start shell\start\command=path/A.exe
shell\start=Run Application
shell\read\command=notepad.exe files/readme.txt
shell\read=open readme.txt

စျဖင့္ Shell command မ်ားျဖင့္တြဲေရးထားတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဆိုလုိခ်င္တာက မည္သည့္ Viurs မဆို သူတစ္ဦး
တည္းတစ္ေယာက္တည္း (ဗုိင္းရပ္စ) က ဘယ္လိုမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ
ဘူး…သူ႕ကုိ (ဗိုင္းရပ္စ္) အသက္၀င္ဖို႕အတြက္ ၄င္းဗိုင္းရပ္စ္ဖိုင္နဲ႕၄င္း
Autorun File ႏွစ္ခုကို တစ္တြဲတည္းထားမွ (ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Autoplay
Policy မွာလည္း Autorun Serivces ပြင့္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။) USB/CD-DVD
Devices မ်ားမွတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ေသာအခါမွာအလိုအေလ်ာက္
လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုးသတ္ဆိုလိုရင္းကိုေျပာရေသာ္……..
ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူတိုင္း မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Group Policy Editor ထဲမွ
Autorun Services ကိုပိတ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း သင့္စက္ထဲကို
သင္ကုိယ္တိုင္က ဗိုင္းရပ္ကို Double Click မႏွိပ္မခ်င္း သင့္စက္ထဲသို႕
ဗုိင္းရပ္၀င္ႏုိင္ဖို႕အေျခအေနက ၂၅% ႏႈန္းေလာက္သာရွိပါမယ္။ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကား CHANNEL အား ကြန္ပ်ဴတာမွၾကည့္ရႈနည္း

ကြန္ပ်ဴတာကေန ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကား Channel ကုိၾကည့္ရႈနုိင္မယ့္ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ရွိဖုိ႕ပဲလုိပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံးကေန ၾကည့္ရႈနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္နည္းကုိေအာက္မွာဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။

အရင္ဆုံးလုိအပ္တဲ့ ေဆာ့၀ဲျဖစ္တဲ့ VLC Player ကုိေအာက္က link မွာရယူလုိက္ပါ။

www.videolan.org/vlc/download-windows.html

Download လုပ္ျပီးလွ်င္ VLC Player အားကြန္ပ်ဴတာမွာ install လုပ္ထားပါ။

ျမဝတီ Live ၾကည့္ရႈ႕ရန္အတြက္ VLC Player တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အဆင့္(၁)
VLC Player ၏ Menu Bar မွ Tools > Preferences အတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ပါ။

Prefence Windows ေပၚလာေသာအခါ ဘယ္ဘက္ Pannel အတြင္းတြင္ ရွိ အနီျဖင့္ ျပထားေသာ Input & Codes ကို ကလစ္ျပဳလုပ္ကာ ညာဘက္ Pannel အတြင္းရွိ အနီျဖင့္ျပထားေသာ HTTP Proxy URL ေနရာတြင္ ဖုန္းလိုင္းျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းလိုင္း Internet သည္ no prxy ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခင္ရွိေနေသာ Proxy လိပ္စာကို ဖ်က္ပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 


ထိုသို႕ ဖ်က္ၿပီးပါက Save ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၂)
ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း VLC Player Menu Bar မွ Media Menu ကို ကလစ္ျပဳလုပ္ကာ ေပၚလာေသာ Drop Drown Menu မွ Open Network Stream ကို ကလစ္ျပဳပါ။

 


 
အဆင့္ (၃)
ေပၚလာေသာ Open Media Windows မွ Please enter a network URL: ေနရာတြင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း http://www.myawaddy.net.mm/mwdlive ကို ထည့္သြင္းကာ Play ျပဳလုပ္ပါ။

 

 ထို႕ေနာက္ ျမဝတီ တိုက္ရိုက္ (MWD Live) ကို ၾကည့္ရႈ႕ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ref & Credit: ျမ၀တီ

Monday, July 1, 2013

၁၅၀၀ က်ပ္တန္ MEC Tel mobile အင္တာနက္ setting ခ်ိန္နည္းပါ။၁၅၀၀ က်ပ္တန္ MEC Tel mobile အင္တာနက္ setting ခ်ိန္နည္းပါ။
Name – #777
APN – #777

Proxy – ဘာမွမထည့္ပါ

Port – ဘာမွမထည့္ပါ

username – card@c800.mm

Password – card

Server – ဘာမွမထည့္ပါ

MMSC – ဘာမွမထည့္ပါ

MMS Proxy – ဘာမွမထည့္ပါ

MMS Port -ဘာမွမထည့္ပါ

MMC – ဘာမွျပင္ရန္မလို

MNC – ဘာမွျပင္ရန္မလို

Authentication Type – PAP or CHAP

APN type –

APN Protocol = IPv4 ကိုေရြးပါ

prompt password ပါရင္ - #777 ရုိက္ထည့္ေပးပါ ဒါဆိုရပါျပီ