Saturday, June 22, 2013

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Window7 မွာ HDD Partition ကို မည္သည့္ Software ကိုမွမသံုးပဲ Extension ျပန္လုပ္တဲ့အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။အရင္ဆံုးကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Run Box ေလးထဲကေန “diskmgmt.msc” လို႕ရိုက္လိုက္ပါထိုအခါေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Disk Management ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အခုလက္ရွိ System Partition ထဲကေနပီး ၀င္းဒိုးကိုထိခိုက္မႈမရွိပဲ Ext ထပ္ခြဲမယ့္အပိုင္းေလးျပမွာမို႕လို႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း (C:) ရဲ႕ အစိမ္းပုတ္ေရာင္ဘားေလးေပၚမွာ RC ေထာက္ပီး Shrink Volume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။ထိုအခါမွာေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း လက္ရွိမိမိ Shrink လုပ္လိုက္တဲ့ System Partition ထဲက လစ္လပ္တဲ့ေနရာေတြကို  Querying လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။အဲဒီအပိုင္းမွာေတာ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူပါလိမ့္မယ္ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ Partition တစ္ခုလံုးရဲ႕လြတ္တဲ့ ေနရာ ေတြကိုရွာေဖြေနတဲ့အပိုင္းျဖစ္လို႕ပါ။အားလံုး လြတ္ေနတဲ့ Capicity ေတြရွာပီးသြားပီဆို၇င္ေတာ့ ေအာက္
ပါအတုိင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္..ဒီေနရာမွ ၾကည့္ရမွာက သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္…
1-    Total size before shrink inMB
2-    Size of available shrink space inMB
3-    Enter the amount of space to shrink in MB
ဆိုပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္….
နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ လက္ရွိ သင့္နဂိုမူလခြဲထား (သတ္မွတ္ထား) တဲ့ System Partition ျဖစ္ပါတယ္။
နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ လက္ရွိ ပါေတးရွင္းမွာ ရွိတဲ့ လစ္လပ္တစ္ေနရာအပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသတ္မွတ္မယ့္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကဲ… ဆိုေတာ့က ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေနရာသိပ္မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Sample အေနနဲ႕ပဲ ရွင္းျပမယ္… ဆက္လိုက္ရေအာင္လားဗ်ာ…
အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီေဘာက္ခ္ေလးထဲမွာ ၅၀၀၀ ဆိုပီးရိုက္ပီး Shrink လုပ္လိုက္တယ္…
ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ၅၀၀၀ MB ဆိုတာကို အမဲေရာင္နဲ႕ေဖာ္ျပေပးပါတယ္…အဲဒီအမဲေရာင္အေနအထားနဲ႕ကေတာ့ Operation System မွာ ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ေသးပါဘူး..ဒီေတာ့ သူ႕ကို အသက္၀င္ပီး ေဒတာေတြ သြင္းႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က Value Lable ေတြ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုေတာ့ကာ….ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္းကၽြန္ေတာ္တိုင္းအမဲေရာင္ေနရာေလးမွာ RC ေထာက္ပီး New Simple Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္ေလးလိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Valume တစ္ခုသတ္မွတ္ဖို႕အတြက္ Configuration ပိုင္းတစ္ခုတက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမွာ Next ကိုႏွိပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အထက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာရင္ေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲပဲ Next ကိုပဲႏွိပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာကေတာ့ မိမိ Created လုပ္ထားတဲ့ Partition အသစ္ကို မိမိသတ္မွတ္ခ်င္တဲ့ Drive Letter သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္… မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ပီးသြားရင္ေတာ့ ေအာက္ပါပံုအတုိင္းဘာမွမေျပာင္းလဲပဲ Perform a quick format ဆိုတာေလးကို Check Box On ပီး Next ႏွိပ္လိုက္ပါ။ပီးသြားရင္ေတာ့ Finish ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ဒါဆိုရရင္ေတာ့ ခုနက အမဲေရာင္လိုင္းပံုစံနဲ႕ Unloacted မဟုတ္ေတာ့ပဲ… Healthy ျဖစ္ေနပီး Data ေတြသြင္းႏိုင္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ Active ျဖစ္ေနတဲ့ Partition တစ္ခုကို
သင္ရရွိသြားပီျဖစ္ပါတယ္။အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ………..
ျပန္ဖ်က္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုနက Healthy ျဖစ္ေနတဲ့ Partition ေပၚမွာ RC ႏွိပ္ပီး Delete Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ထုိေနရာမွ YES ဆိုတာကိုေရြးေပးလိုက္ပါ။ဒါဆိုရင္ ေအာက္ပါပံုအတုိင္း အစိမ္းပုတ္ေရာင္ေလးကေန အမဲေရာင္ Unallocated ပံုစံမ်ိဳးျပန္ျဖစ္သြားပါမယ္။ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ System Partition ျဖစ္တဲ့ C: ေနရာရဲ႕ အစိမ္းပုတ္ေရာင္ေနရာေလးမွာ RC ႏွိပ္ပီး Extend Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။ဒါဆိုရင္ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။၄င္းေနရာမွာ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္Next ကိုပဲႏွိပ္ပါ။ပီးရင္ေတာ့ Finish ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ မူရင္း System Partition Size ကို ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
မရွင္းလင္းမႈမ်ား နားမလည္မႈမ်ားရွိပါကကၽြန္ေတာ့ကိုဆက္သြယ္ရန္မ်ားမွာ
G-mail           =       mr.zarnithannwynn@gmail.com
G-talk           =       genius@uzarni.co.cc
FB                =       FB.com/CZarni.86
Group မ်ားကေတာ့
https://www.facebook.com/groups/itsolution.mm/
https://www.facebook.com/groups/ithobby/
https://www.facebook.com/groups/1386378724909913/
https://www.facebook.com/groups/itresharing4mm/?fref=ts
ႏွင့္ အာရွသားရဲ႕နည္းပညာစိုက္ျဖစ္ေသာ….
http://myitworld-asian.blogspot.ae/ တြင္လည္း၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္..
Cristiano Zarni @ ဦးဇာနည္

Friday, June 21, 2013

Hard Disk ကို Driver Don’t Search လုပ္ထားျခင္းထိုသုိ႕လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ Computer မွာသံုးေနတဲ့ Hard Disk ကို မည္သည့္
ကြန္ပ်ဴတာ မွာ မ ဆို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိပါတယ္။ Chipset ျပႆနာပါ။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ Driver Don’t
Search လုပ္ထားတဲ့ Computer က Chip set က Intel Chip Set ဆိုရင္ Nvidia Chip Set ျဖင့္အလုပ္လုပ္တဲ့ Board မွာေတာ့ Support မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပ မယ့္ Nvidia Chip 
Set အလုပ္လုပ္တဲ့ Board မွာ Driver Don’t Serach လုပ္ထားရင္ေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ Computer တပ္လိုက္ပါ။ သူ႕ဘာ ၀င္း ဒိုးတက္သြားပါလိမ့္မယ္။လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကေတာ့.
ပထမဦးဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ Run ထဲမွာ devmgmt.msc ဆိုၿပီး ရိုက္လိုက္ပါ။ပီးရင္ေတာ့ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတုိင္းအနီေရာင္ေလးေထာင္ကြက္ေလးထဲက ဟာေတြကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕က Driver Don’t Search လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုေတာ့က အေပၚကပံုထဲမွာက အေနာ္က လုပ္ထားပီးသားျဖစ္ေနလို႕ပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္တို႕စက္မွာ
ေတာ့ အဲဒီလိုေပၚေနမွာမဟုတ္ပါဘူး… သင္တို႕စက္မွာကေတာ့ HDD ရဲ႕ Product Name ေတြနဲ႕ S/N ေတြကိုေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေနာ္တို႕က တစ္ခုခ်င္းစီကို စလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္….
အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ပထမဦးဆံုး HD Drive Module တစ္ခုကို RC ႏွိပ္ပီး Update Driver Software ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါမယ္ ဒါဆုိရင္ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ Browse my Computer for dirver software ဆိုတာကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။အထက္ပါပံုမွ Let me pick from a list of device drivers on my computer ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၄င္း Disk Drive ဆိုတာေလးကိုေရြးပီး Next ႏွိပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Window XP မွာဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ Standard Driver ေပ့ါဗ်ာ…..ဒါကေတာ့ လက္ရွိ Branded Driver ကို Standard Driver အျဖစ္ ေျပာင္းလည္းေနတဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါ တယ္။ပီးသြားရင္ေတာ့ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာရင္ေတာ့Close ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ HDD Driver Module တစ္ခုကို Standard အျဖစ္ေျပာင္းပီး သြားပီျဖစ္ပါတယ္။
ထို႕ေနာက္မွာ ေတာ့ က်န္တဲ့ Hdd Driver Module ေတြကိုလည္း အလားတူ Process အတိုင္းအကုန္ လံုးကို Standard အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္.. ဒီလိုလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွ HDD ကို အခ်ိန္မေရြး အမ်ိဳးအစားမတူတဲ့ MB ေတြမွာ သြားေရာက္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ မရွင္းလင္ခ်က္မ်ားရွိပါက ကၽြန္ေတာ့္ ေမးလ္ သို႕မဟုတ္ G-talk သုိ႕မဟုတ္ FB အေကာင့္မ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳႏိုင္ပါတယ္။
G-mail          : mr.zarnithannwynn@gmail.com
G-talk           : genius@uzarni.co.cc
FB                : FB.com/CZarni.86

G-mail ကို Offline အေနျဖင့္ မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းဒီလို္လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိေမးလ္ကို Backup လုပ္ထားျခငး္ျဖင့္ အလားသ႑ာန္တူပါတယ္။
ဘာလို႕ လည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြက G-mail ကို ၀န္လိုင္းရွိမွ အသံုးျပဳႏုိင္မွာမဟုတ္ပဲ
 Online မရွိလည္း မိမိကြန္ ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားလို႕ရတဲ့ေဒတာေတြကို အခ်ိန္မေရြးျပန္
လည္ ၾကည့္ရႈလို႕ရတယ္ေလ။ အဲဒီမွာ တစ္ခုသတိထားရမွာက ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာမွာပဲလုပ္ေဆာင္ ပါလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို႕လည္း ဆိုေတာ့ မိမိ အေကာင့္ထဲမွာ ရွိသမွ်ေဒတာေတြအား လံုးပါ၀င္ေနမွာမို႕လို႕ အင္တာနက္ဆိုင္တို႕ ဘာတို႕မွာ မလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါဘူး။ ရံုးက
ကြန္ပ်ဴတာမွာ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း User Account ျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္ Account ေလးနဲ႕ သံုေစခ်င္ပါတယ္။ သူသူကုိယ္ကုိယ္ ကို႕ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို တပါးလူလက္ထဲမ
 ေရာက္ခ်င္ ၾကဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္ကေတာ့...ပထမဦးဆံုး မိမိ ေမးလ္ကို ၀န္လိုင္းရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀င္လိုက္ပါၿပီးလွ်င္ Setting ထဲကို၀င္ၿပီး Offline ဆိုတဲ့ Tab မွာ Enable Offline Mail for this computer ဆိုတာေလးကို Radius Check Box ေလးဖြင့္ေပးၿပီး
Other Options မွာ create a desktop shortcut ဆိုတာေလးကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး Save and Change လုပ္ လိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ G-mail Server မွ သင့္ရဲ႕ ေမးလ္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာေတြကို  သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို စတင္ ကူးယူေနပါလိမ့္မယ္။

ထုိကဲ့သို႕ သင့္ေမးလ္ထဲမွ ေဒတာမ်ားကို ကူးယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ Offline အေနအထားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Offline Installation ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္က အနည္းငယ္ေတာ့ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာ ို႕လည္း ဆိုေတာ့ သင့္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ရက္စြဲအလိုက္ တစ္ခုျခင္းစီကို ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ကူးယူေနျခင္း ၾကာင့္ျဖစ္ ါတယ္။ အား လံုးၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခါ။ေအာက္ပါပံုအတိုင္း Offline Mail system က သင့္ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Desktop ေပၚမွာ ေပၚ ေနပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္ -
Offline Mail ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀င္ထားတဲ့ ေမးလ္ေတြကိုသာ စစ္ႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ၿပီး ေမးလ္ထဲမွာ ရွိေသာ Attachment File ေတြကိုေတာ့ Donwload လုပ္လို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ၿပီးေတာ့ ေမးလ္လည္းပို႕လို႕ရမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ သူက Offline အေနျဖင့္ သံုးေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက အသစ္၀င္လာတဲ့ ေမးလ္ေတြကို Update လုပ္ဖို႕အတြက္ကေတာ့ ၁ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ Offline Mail မွ တဆင့္ ၀န္လိုင္းေမးသို႕ ၀င္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ Update လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆို ဆင္ေျပမယ္ထင္ပါ့။ အကယ္ လို႕မ်ား ကၽြန္ေတာေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ရွင္းလင္းမႈ မရွိတဲ့ေနရာမ်ိဳးမ်ားရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ E-mail mr.zarnithannwynn@gmail.com သုိ႕ ဆက္သြယ္ မးျမန္းႏိုင္ ါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ၀န္လိုင္းရွိတ့ဲ အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ လည္း တိုက္ရိုက္ေျဖၾကားေပးပါ့မယ္။

System Properties မွာ CPU ကို နာမည္ေျပာင္း (Only Window XP)မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ CPU ကို အျမင္ဆံုးနာမည္ေပးခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ကိုကုိမမေတြအတြက္ပါ...
ကၽြန္ေတာ္တို႕ My Computer Properties ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ စီပီယူ ဘယ္ေလာက္ရွိလည္း
ဆိုတာကို ၾကည့္ႏိုင္တယ္ေလ.. အဲဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕က PII Computer ေလာက္ကို
လည္း အျမင့္ဆံဳး CPU Series ေလာက္ထိ ထားလို႕ရတယ္ ဒီလိုဗ် လုပ္ပံုက

start>> run>> ကိုသြားၿပီး regedit လုိ႔ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ ၿပီးရင္ enter ..
Hkey_loval_machine>> Haadware>> Description>> system>> Central Processor ကုိ သြားလုိက္ပါ ..
ၿပီးလွ်င္ မိမိကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Processor Name string ကုိ ႏွိပ္ၿပီး မိမိႀကိဳက္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကုိ ျပန္ျပင္ရုိက္လုိ႔ရပါၿပီး ..

သူမ်ားေတြကို ကြန္ပ်ဴတာလိမ္ေရာင္းဖို႕ေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္..ဟဲဟဲ
(ကိုညီေနမင္းစိုက္မွ တဆင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။;)

Subnet Masks မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ Number ေတြပါ။ (Memorize Them!)


128
64
32
16
8
4
2
1

1
0
0
0
0
0
0
0
128
1
1
0
0
0
0
0
0
192
1
1
1
0
0
0
0
0
224
1
1
1
1
0
0
0
0
240
1
1
1
1
1
0
0
0
248
1
1
1
1
1
1
0
0
252
1
1
1
1
1
1
1
0
254
1
1
1
1
1
1
1
1
255
 
ဥပမာ   -         10011001 ကို Binary ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္
          128     64      32      16      8        4        2        1
          1        0        0        1        1        0        0        1
          =158
ဥပမာ   -         11100011 ကို Binary ေျပာင္းတဲ့အခါ
          128     64      32      16      8        4        2        1
          1        1        1        0        0        0        1        1
          =227

Browser ေတြရဲ႕ Cache ေတြကိုရွင္းဖို႕အတြက္

ကၽြန္ေတာ္သိေသာ TEMP ဖိုင္ရွင္းနည္းေကာင္းေကာင္းေလးပါ....
ကၽြန္ေတာ္တို႕ Browser ေတြဖြင့္ထားတာၾကာလာတာတို႕
Tab ေတြေခၚထားတာမ်ားလာတဲ့အခါမွာ Loading တအားၾကာပီး
ေလးလာပါတယ္... ဒီအခါမွာ လက္ရွိဖြင့္ထားတဲ့ Browser ေတြကို
တစ္ခ်က္ပိတ္လိုက္ပါ။ပီးသြားရင္ CLI Mode (Run ထဲမွ CMD ကို
ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။) မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Parameter ေတြနဲ႕
del ကိုတြဲရိုက္လို္က္ပါ။ အနီေရာင္ အတန္းေလးကေတာ့ သင့္ကြန္
ပ်ဴတာထဲက User Name ျဖစ္ပါတယ္...
"del *.* /s/f/a/q" ျဖစ္ပါတယ္... ပီးသြားရင္ Enter ေခါက္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ သင္သံုးထားတဲ့ Browser ကသိမ္းထားတဲ့ Temporary ဖိုင္
ေတြကို ရွင္းလင္းပီးသားျဖစ္သြားပီး သင့္ Browser ကိုျပန္ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္
က်ရင္ သြက္သြက္လက္လက္ျပန္သံုးလို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္... ဒီနည္းေလးက
ေန႕တိုင္းလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္.....

( Cristiano Zarni @ဦးဇာနည္)

Thursday, June 20, 2013

Format ခ်လို႕မရတဲ့ USB ေတြကို..................ကၽြန္ေတာ္တို႕ တစ္ခါတစ္ေလ USB Stick ေတြ Write Protected ထိ
သြားတာေတြရွိပါတယ္... အခုဒီေကာင္ေလးကေတာ့ Write Protected
ထိထားတဲ့ Stick ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို Format ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္...


ဒီမွာေဒါင္းမယ္

Window 8 အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အခက္အခက္ျဖစ္ေနသူမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႕ Window 8 မွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ပါ...
၆၄ မွာေရာ.... ၃၂ မွာေရာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ပါတယ္.....

ဒီမွာေဒါင္းမယ္

Window 8 ကို Activated မျဖစ္ေသးသူမ်ားအတြက္


Window 8 ကို Activated မျဖစ္ေသးသူမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးစြဲလို႕ရမယ့္ 
Loader ေလးပါ....
Word/ Excel to PDF ေျပာင္းၾကမယ္ကၽြန္ေတာ္တို႕ တစ္ခါတစ္ေလ.. Word တို႕ Excel တို႕ကေန PDF ကိုေျပာင္းခ်င္တဲ့အခါ
ကၽြန္ေတာ္ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ လင့္ခ္ကေလးက eZ PDF Builder ေလးကိုေဒါင္းပီး
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။


ဒီမွာေဒါင္းမယ္

Wednesday, June 19, 2013

Quick Format ႏွင္႕ Regular Format ဘာကြာလဲကၽြန္ေတာ္တိုိ႕ Windows တင္တဲ႕ အခါမွာFormat အတြက္ ေရႊးခ်ယ္ရတဲ႕ Quick ႏွင္႕ Regular 
ဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ Quick ႏွင္႕ တင္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ မယ္ Regular နဲ႕ တင္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ဆုိ
တာ ကုိ သိျပီးတင္တာနဲ႕ ဒီအတုိင္း တင္ေနတာထပ္စားရင္ အဓိပၸာယ္ပုိရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင္႕ အခုလုိ တင္ျပ ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Windows တင္တဲ႕အခါမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ဴိ႕ Windows
 ေတြမွာ FAT File System မပါရွိေတာ႕ပါဘူး NTFS File System ကုိဘဲ ပါပါေတာ႕တယ္။ေ
နာက္ျပီး no Changes လဲ ပါမလာတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက အေရးမၾကီးပါဘူး။ Quick Format
 ႏွင္႕ Regular Format ကုိ နားလည္ဖို႕ဘဲ လုိပါတယ္။ NTFS ႏွင္႕ FAT အေၾကာင္းတင္ျပခဲ႕ျပီးျဖစ္
ပါတယ္။
  • Format the partition by using the NTFS file system (Quick)
  • Format the partition by using the FAT file system (Quick)
  • Format the partition by using the NTFS file system
  • Format the partition by using the FAT file system
  • Leave the current file system intact (no changes)
Quick Format
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Quick Format နဲ႔ တင္တဲ႕ အခါမွာ Windows တင္တဲ႕ အပုိင္းက Disk ထဲက File
 ေတြကုိ ဖယ္ရွား (Remove) ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ Drive ရဲ႕ bad Sectors ေတြကုိ Scans မလုပ္ေပးပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင္႕ Bad Sectors ရွိရဲ႕သာနဲ႕ bad Sectors ကုိ Scan မလုပ္ဘဲ
 ေကာင္း တဲ႕ေနရာမွာဘဲ တင္သြားခဲ႕မည္ဆုိလ်င္ Drive က မပ်က္စီးဘူးလုိ႕ ထင္ျပီး Quick Format ဘဲ ေရြးခ်ယ္သင္႕သလား။ ကုိယ္တုိင္း စဥ္းစားပါ။ ဒါေၾကာင္႕ Quick Format က Windows တင္တာ ျမန္ေပးမဲ႕ bad Sectors ေတြကုိ Scan မလုပ္တာ ျဖစ္တဲ႕အတြက္ေၾကာင္႕ မိမိ Drive မွာ
 Bad Sectors ရွိရဲ႕သာနဲ႕ မစစ္ေဆးဘဲ Quick Format နဲ႕ဘဲ တင္ေနမယ္ဆုိရင္ Hard Disk က ေရရွည္ခံႏုိင္ရည္ ရွိမရွိ စဥ္းစားသင္႕ပါတယ္။ Disk Error ေရွာင္းရွား ႏုိင္သလာ ကုိယ္တုိင္း
 စဥ္းစားပါ။

Regular Format
Regular Format လုိ႕ေတာ႕ မျပပါဘူး။ Quick လုိ႕ မျပတဲ႕ အပုိင္းက Regular လုိ႕ ေခၚပါတယ္။
 Regular Format ကေတာ႕ Files Permanently ကုိ ဖ်က္ေပးရုံတင္မက bad Sectors ေတြကုိပါ 
Scan လုပ္ေပးတာ ျဖစ္တဲ႕အတြက္ေၾကာင္႕ Quick Format ထပ္စားရင္ Drive မွာ Disk Error ေတြကုိ ေရွာင္းရွားႏုိင္ပါတယ္။