Sunday, June 16, 2013

ဒီပံုေလးနဲ႕ဆို အလြယ္သေဘာေပါက္မွာပါဒီပံုေလးႏွစ္ပံုထဲနဲ႕ OSI 7 Layer ကို သေဘာေပါက္လြယ္မွာပါ...
အလြယ္က်က္တဲ့နည္းက "All people seem to need data processing"
ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းတက္တုန္းက က်က္တဲ့ စာသားေလးကိုမွတ္
ထားရင္ ဒီတစ္သက္ OSI7 Layer ကိုမေမ့ေတာ့ဘူးဗ်ိဳ႕....

No comments:

Post a Comment