Saturday, June 22, 2013

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Window7 မွာ HDD Partition ကို မည္သည့္ Software ကိုမွမသံုးပဲ Extension ျပန္လုပ္တဲ့အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။အရင္ဆံုးကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Run Box ေလးထဲကေန “diskmgmt.msc” လို႕ရိုက္လိုက္ပါထိုအခါေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Disk Management ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အခုလက္ရွိ System Partition ထဲကေနပီး ၀င္းဒိုးကိုထိခိုက္မႈမရွိပဲ Ext ထပ္ခြဲမယ့္အပိုင္းေလးျပမွာမို႕လို႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း (C:) ရဲ႕ အစိမ္းပုတ္ေရာင္ဘားေလးေပၚမွာ RC ေထာက္ပီး Shrink Volume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။ထိုအခါမွာေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း လက္ရွိမိမိ Shrink လုပ္လိုက္တဲ့ System Partition ထဲက လစ္လပ္တဲ့ေနရာေတြကို  Querying လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။အဲဒီအပိုင္းမွာေတာ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူပါလိမ့္မယ္ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ Partition တစ္ခုလံုးရဲ႕လြတ္တဲ့ ေနရာ ေတြကိုရွာေဖြေနတဲ့အပိုင္းျဖစ္လို႕ပါ။အားလံုး လြတ္ေနတဲ့ Capicity ေတြရွာပီးသြားပီဆို၇င္ေတာ့ ေအာက္
ပါအတုိင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္..ဒီေနရာမွ ၾကည့္ရမွာက သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္…
1-    Total size before shrink inMB
2-    Size of available shrink space inMB
3-    Enter the amount of space to shrink in MB
ဆိုပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္….
နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ လက္ရွိ သင့္နဂိုမူလခြဲထား (သတ္မွတ္ထား) တဲ့ System Partition ျဖစ္ပါတယ္။
နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ လက္ရွိ ပါေတးရွင္းမွာ ရွိတဲ့ လစ္လပ္တစ္ေနရာအပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသတ္မွတ္မယ့္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကဲ… ဆိုေတာ့က ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေနရာသိပ္မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Sample အေနနဲ႕ပဲ ရွင္းျပမယ္… ဆက္လိုက္ရေအာင္လားဗ်ာ…
အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီေဘာက္ခ္ေလးထဲမွာ ၅၀၀၀ ဆိုပီးရိုက္ပီး Shrink လုပ္လိုက္တယ္…
ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ၅၀၀၀ MB ဆိုတာကို အမဲေရာင္နဲ႕ေဖာ္ျပေပးပါတယ္…အဲဒီအမဲေရာင္အေနအထားနဲ႕ကေတာ့ Operation System မွာ ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ေသးပါဘူး..ဒီေတာ့ သူ႕ကို အသက္၀င္ပီး ေဒတာေတြ သြင္းႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က Value Lable ေတြ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုေတာ့ကာ….ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္းကၽြန္ေတာ္တိုင္းအမဲေရာင္ေနရာေလးမွာ RC ေထာက္ပီး New Simple Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္ေလးလိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Valume တစ္ခုသတ္မွတ္ဖို႕အတြက္ Configuration ပိုင္းတစ္ခုတက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမွာ Next ကိုႏွိပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အထက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာရင္ေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲပဲ Next ကိုပဲႏွိပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာကေတာ့ မိမိ Created လုပ္ထားတဲ့ Partition အသစ္ကို မိမိသတ္မွတ္ခ်င္တဲ့ Drive Letter သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္… မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ပီးသြားရင္ေတာ့ ေအာက္ပါပံုအတုိင္းဘာမွမေျပာင္းလဲပဲ Perform a quick format ဆိုတာေလးကို Check Box On ပီး Next ႏွိပ္လိုက္ပါ။ပီးသြားရင္ေတာ့ Finish ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ဒါဆိုရရင္ေတာ့ ခုနက အမဲေရာင္လိုင္းပံုစံနဲ႕ Unloacted မဟုတ္ေတာ့ပဲ… Healthy ျဖစ္ေနပီး Data ေတြသြင္းႏိုင္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ Active ျဖစ္ေနတဲ့ Partition တစ္ခုကို
သင္ရရွိသြားပီျဖစ္ပါတယ္။အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ………..
ျပန္ဖ်က္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုနက Healthy ျဖစ္ေနတဲ့ Partition ေပၚမွာ RC ႏွိပ္ပီး Delete Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ထုိေနရာမွ YES ဆိုတာကိုေရြးေပးလိုက္ပါ။ဒါဆိုရင္ ေအာက္ပါပံုအတုိင္း အစိမ္းပုတ္ေရာင္ေလးကေန အမဲေရာင္ Unallocated ပံုစံမ်ိဳးျပန္ျဖစ္သြားပါမယ္။ထို႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ System Partition ျဖစ္တဲ့ C: ေနရာရဲ႕ အစိမ္းပုတ္ေရာင္ေနရာေလးမွာ RC ႏွိပ္ပီး Extend Valume ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။ဒါဆိုရင္ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။၄င္းေနရာမွာ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္Next ကိုပဲႏွိပ္ပါ။ပီးရင္ေတာ့ Finish ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ မူရင္း System Partition Size ကို ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
မရွင္းလင္းမႈမ်ား နားမလည္မႈမ်ားရွိပါကကၽြန္ေတာ့ကိုဆက္သြယ္ရန္မ်ားမွာ
G-mail           =       mr.zarnithannwynn@gmail.com
G-talk           =       genius@uzarni.co.cc
FB                =       FB.com/CZarni.86
Group မ်ားကေတာ့
https://www.facebook.com/groups/itsolution.mm/
https://www.facebook.com/groups/ithobby/
https://www.facebook.com/groups/1386378724909913/
https://www.facebook.com/groups/itresharing4mm/?fref=ts
ႏွင့္ အာရွသားရဲ႕နည္းပညာစိုက္ျဖစ္ေသာ….
http://myitworld-asian.blogspot.ae/ တြင္လည္း၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္..
Cristiano Zarni @ ဦးဇာနည္

No comments:

Post a Comment