Sunday, December 22, 2013

သင့္ G-Mail Account ကိုလံုၿခံဳေအာင္လုပ္ထားမယ္
အခုကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ့္နည္းလမ္းေလးကေတာ့ 2 Step
Vercificationအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ IT Field
ထဲမွာ Pro Level တိုင္းကေတာ့ အလြယ္တကူသိႏိုင္ေပမယ့္
ေလ့လာခါစလူေတြနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားအတြက္အထူး
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သင္တန္ဖိုးထား
တဲ့ G-mail Account ကိုအလြယ္တကူ Hack လုပ္ခံရျခင္းမွ
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ဤနည္းျဖင့္ သင့္ G-mail
ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္လည္းသင့္ Facebook Account ကိုလည္း
ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕ ၇၅% က်ိန္းေသပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ၁၀၀% ဟု
မေျပာသလည္းဆိုေတာ့ သင့္ Facebook Account ကိုတစ္စံု
တစ္ေယာက္ကေဖာက္ယူ (ခိုးယူ)သြားႏုိင္ပါကထိုသူသည္
သင့္အေကာင့္ (G-mail) ျဖင့္ ၀င္ေနေသာ အမည္အား Primary
E-mail Address မွာခ်ိန္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ Facebook အေကာင့္
ကိုအလစ္သုတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ Facebook Account ပါသြား
ေပမယ့္လည္းသင့္ရဲ႕ G-mail Address ကိုေတာ့ လံုး၀ရမည္မဟုတ္
ပါဟု ၁၀၀% ဆိုလိုႏိုင္ပါသည္။ကဲကၽြန္ေတာ္လည္းစကားေတြမ်ား
သြားပီဆက္လိုက္ရေအာင္လားဗ်ာထံုးစံအတိုင္းေပါ့ အရင္ဆံုး
သင့္ရဲ႕ G-mail ကို ၀င္လိုက္ပါထို႕ေနာက္ Account Setting ထဲသို႕
သြားပီးေအာက္ပါပံုအတိုင္းမွ

အရင္ဆံုး Security ဆိုတဲ့ Tab ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ပီးသြားရင္ေတာ့
ေနာက္ထပ္မွ်ားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 2-step verification မွာ Setup ဆို
တာကို ႏွိပ္လိုက္ပါမယ္ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါပံုအတိုင္း

ပထမမွ်ားအနီျပထားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ သင္အခုလက္ရွိကုိင္ေနတဲ့
သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ပီးသြားရင္ေတာ့
How should we send you code? ဆိုတဲ့ေနရာမွာ Voice Call
ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာအမိျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပည္ပမွ မည္သို႕ေသာ
Message မ်ား Phone Services ျဖင့္ မေရာက္ရွိႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Viberအေကာင့္ဖြင့္လွ်င္လည္း Voice Call ျဖင့္သာ
Activate လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က Voice Call
ကိုသာေရြးခ်ယ္ပီး Send Code ဟုႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။ တစ္မိနစ္အတြင္း
မွာပဲသင့္ဖုန္းသို႕ “0041” သို႕မဟုတ္ တစ္ျခားနံပါတ္ျဖင့္ သင့္ဖုန္းအ
တြင္းသို႕ ၀င္လာတဲ့အခါမွာ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာအသံျဖင့္
“ဟယ္လို” ဟုေျဖၾကားလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သင့္အားအဂၤလိပ္လို
စကားေတြစေျပာပါ့မယ္။ နားမလည္လည္းထားလိုက္ပါ ကိတ္စနမရွိ
ပါဘူးအဓိကနားေထာင္ရမယ့္ေနရာကေတာ့ “Your verification code
isXXXXXX ”ဆိုပီးဂဏာန္းေျခာက္လံုးကိုအဂၤလိပ္လိုေျပာပါလိမ့္မယ္
တစ္ခါတည္းၾကားလွ်င္အဆင္မေျပမွာဆိုးသျဖင့္ သေဘာေကာင္းစြာျဖင့္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ထိုသို႕ေျပာၾကားေသာဂဏန္း ၆ လံုး
အား

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေလးေထာင့္အနီေရာင္အကြက္ေလးအတြင္းသို႕
ရိုက္ထည့္ပါမယ္။ အေပၚကအနီေရာင္အကြက္ေလးကေတာ့ သင္ Verification
လုပ္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနာက္ေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတုိင္း

ေပၚလာပီဆိုရင္ေတာ့ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ့မယ္။ဒီေနာက္ေတာ့ သင္ Verification
လုပ္တာကိုသင့္Mail အားအတည္ျပဳဖို႕အတြက္ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာပီ
ဆိုရင္ေတာ့

Confirm ကို ႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း

ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတစ္ခုေျပာခ်င္တာကအခုသင္လက္ရွိလုပ္
ထားတဲ့ 2-step verification ကိုဖုန္းနံပါတ္တစ္လံုးတည္းျဖစ္ပါတယ္ အကယ္
လို႕မ်ားအဲဒီဖုန္းနံပါတ္ သို႕မဟုတ္ ဖုန္းေပ်ာက္သြားတဲ့အခါမွာ Backup သို႕မဟုတ္
Recover Phone နံပါတ္တစ္ခုထပ္ထည့္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က

အထက္ပါပံုအတိုင္းမွ Backup Phone Number ဆိုတဲ့ေနရာမွာသင့္
မိသားစု၀င္သို႕မဟုတ္ သင္ကိုင္တဲ့ေနာက္ထပ္နံပါတ္တစ္ခုကိုရိုက္ထည့္ပီး
Voice Call ဆိုတာကိုပဲေရြးထားပီးSave Number ဆိုတာကိုပဲ ႏွိပ္လိုက္
ပါ့မယ္။ဒီ့ေနာက္ သူကေအာက္ပါပံုအတိုင္းမွ

Password ျပန္ရိုက္ခုိင္းပါလိမ့္မယ္ မွန္ကန္ေအာင္ျပန္ရိုက္ထည့္လိုက္ပါမယ္
ထို႕ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထပ္မံပီးလံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်င္သပဆိုရင္ သင္ကိုင္
ေနတဲ့ Hand Set အမ်ိဳးအစားျဖင့္လည္းထပ္မံ၍ လံုၿခံဳမႈအဆင့္တိုးျမွင့္သတ္
မွတ္လို႕ရပါ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေအာက္ပါပံုအတုိင္းမွ


Get codes via our mobile app instead ဆိုတာမွ Switch to app
ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ့မယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ေအာက္ပါပံုအတုိင္းမွ


မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ Hand Set အမ်ိဳးအစားအားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္
လိုက္ပါမယ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆင္းရဲေတာ့ Android ေလးကိုပဲ
ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြကေတာ့ iPhone ျဖစ္ရင္ျဖစ္မွာေပါ့
ကဲေနာက္တာပါပီးသြားရင္ေတာ့ Continue ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ့မယ္။

ဒီေနရာမွာတစ္ခုေျပာခ်င္တာက နံပါတ္၂ ေနရာျဖစ္တဲ့ Download from the
Google Play Store ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ့မယ္။ထိုအခါေအာက္ပါပံုအတိုင္း

မွ Install ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့


သင့္ ဖုန္းနဲ႕ Match ျဖစ္မျဖစ္ကိုစစ္ေဆးပီးတာနဲ႕ Install ဆိုတာကိုႏွိပ္
လိိုက္ပါမယ္ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Facebook မွာ Code Generator
Services ပံုစံအတုိင္းသင့္ဖုန္းထဲမွာလည္း G-mail အတြက္ လံုၿခံဳေရး
တာ၀န္ခံတစ္ေယာက္ကို လစာတစ္ျပားမွမေပးပဲခန္႕အပ္လိုက္ပါပီ။
ကဲပိုပီးေတာ့ လံုၿခံဳခ်င္ေသးသလား…. ???????? ဟီးဟီးေတာ္ၾကာ
တားအေကာင့္က ဒီလိုေတြလုပ္ထားတယ္ စာဖတ္သူေတြကလည္း
ဒီလုိေတြလုပ္ထားတယ္ဆိုပီး Script Kiddies (ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္
တတ္ေရာင္ငါး၊ Pushing Techniques သံုး၍ အေကာင့္ခိုးသူမ်ား)
လိုက္လာဦးမယ္….. လာပါေစ… သင္သာ ျမင္ျမင္သမွ် ကလစ္မႏွိပ္
ဖို႕ပဲလိုတယ္ေနာ္.. ကဲဆက္လုိက္ရေအာင္…ေအာက္ပါပံုအတိုင္းမွ

Name ဆိုတဲ့အကြက္ထဲမွာသင္ႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ကိုရိုက္ထည့္
SPACE ပါလည္းေလွ်ာ့မခ်ိ၀ူး..အဲေလ..ကိစၥမရွိဘူး

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္နဲ႕ထည့္ပီးေတာ့ Generate Password
ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါပီ။ဒီအခါမွာေတာ့သင့္အတြက္ေအာက္ပါပံုအတုိင္း

ကိန္းဂဏန္းေလးလံုးအစံုျဖင့္ ၁၆လံုးေဖာ္ျပေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ Done ကိုႏွိပ္လိုက္
ပါ့မယ္။ အဲဒီမွာတစ္ခုရွိတာကအဲဒီ ၁၆ လံုးကိုမွတ္ထားပါဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့
အဲဒီဂဏန္းေတြကသင့္အတြက္ Password ေတြျဖစ္ေနလို႕ပါ..ထုိ႕ေနာက္ သင္
ဟာအျပင္ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာသံုးတတ္တဲ့အက်င့္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆိုရင္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာပံုမ်ားမွ ပံု (၁) ဟုသတ္မွတ္ပါဆိုေသာပံုမွာ Backup
Codes ဆိုေသာ Tab တြင္ Print or Download ဆိုတာကိုႏွိပလိုက္ပါဒါဆို
ရင္ေတာ့ေအာက္ပါပံုအတုိင္း


Backup Verification codes ဆယ္ခုေဖာ္ျပေပးပါမယ္ ဒါကေတာ့ သင့္
အေကာင့္တစ္ခုခုျဖစ္သြားတိုင္းမွာဂဏန္း ၈လံုးပါတဲ့ Verification Code
ေတာင္းတဲ့အခါမွာသံုးဖို႕အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဂဏန္းမ်ားမွ တစ္စံုျခင္း
စီတိုင္းသည္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါတည္းစီသာအသံုးျပဳခြင့္ရွိေသာကုဒ္မ်ားလည္းျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ မေမ့ႏိုင္ေစရန္ မွတ္သားထားဖို႕လုိေပသည္။ကဲဒီေလာက္ဆို
ဆုိရင္ သင့္အေကာင့္သည္ လံုၿခံုစိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထားတစ္ခုသို႕ေရာက္
သြားေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာသံုးစြဲႏိုင္ေပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
နားမလည္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါကေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ဖတ္ေစလိုသည္။ ျပန္ဖတ္လို႕
မွ နားမလည္ေသးပါက ကၽြန္ေတာ့္အားအခ်ိန္မေရြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
Cristiano Zarni@ ဦးဇာနည္

No comments:

Post a Comment